Onco-geriatrisch psychologe

De Onco-geriatrisch psychologe gaat op indicatie van de behandelende arts-uroloog langs bij patiënten vanaf 70 jaar of ouder die een kankerbehandeling dienen te ondergaan. Aan de hand van een gesprek en verschillende korte meetinstrumenten wordt nagegaan wat de draagkracht is van de individuele patiënt op vlak van voeding, emotionele beleving, cognitieve problemen, medicatie, dagelijkse verrichtingen, steunfiguren, enzovoort. De resultaten worden gedeeld met de behandelende arts, die hierdoor een meer algemeen beeld krijgt van de globale gezondheidstoestand van de patiënt. Op basis hiervan worden meer gespecialiseerde hulpverleners ingeschakeld of worden er, indien nodig, wijzigingen in de behandeling doorgevoerd. Op deze manier kan de behandeling optimaal aangepast worden aan de behoeftes, verwachtingen en zorgen van de oudere patiënt.

De onco-geriatrisch psychologe van AZ Groeninge is opmerkzaam voor alle mogelijke moeilijkheden of zorgen die de patiënt ervaart en zoekt naar oplossingen, in samenwerking met de gespecialiseerde diensten binnen het ziekenhuis. Er wordt onder andere ondersteuning geboden bij:

  • Patiënten met voedingsproblemen of een gedaalde eetlust
  • Patiënten met een complexe medische voorgeschiedenis
  • Patiënten met een beperkte mobiliteit of vervoersproblemen
  • Kwetsbare patiënten en familie (o.a. beperkte mantelzorg, alleenstaanden, allochtonen, levensfase problematiek, recente verlieservaringen)
  • Patiënten die hulp nodig hebben bij hun zelfzorg of dagelijkse activiteiten
  • Patiënten met een uitgebreid medicatieschema
  • Patiënten met pijn of andere lichamelijke klachten
  • Patiënten met bepaalde zorgen of wensen over de behandeling (o.a. bijkomende informatie over de mogelijke symptomen of nevenwerkingen, extra praktische of emotionele ondersteuning, informatie over vrijwilligerswerking)

Het aanbod van de Onco-geriatrisch psychologe verloopt volledig kosteloos. Haar aanbod wordt op indicatie ingeschakeld door uw behandelend arts-uroloog.