Urineleider

De mens heeft twee urineleiders of ureters. De urineleider is het buisje dat loopt tussen de nier en de blaas. De lengte van de urineleider bij een volwassen persoon is ongeveer 25 tot 35 cm. De twee urineleiders (uit elke nier één) zorgen voor het transport van de urine naar de blaas. Aan het eind van de urineleider, bij de monding in de blaas, zit een soort ventiel. Dit ventiel verhindert dat urine vanuit de blaas weer terug kan stromen naar de nier.

Afwijkingen van de urineleiders:
- Uretersteen
- Uretertumor

1. Uretersteen

Een niersteen die zich verplaatst en in het urinekanaal terecht komt, kan dit geheel of gedeeltelijk afsluiten. De urine stapelt zich op boven de steen en de nier gaat opzwellen. De krampachtige samentrekkingen van de urineleider, die de steen probeert naar de blaas te doen zakken, alsook de opzwelling van de verstopte nier (hydronefrose), geven aanleiding tot een pijnlijke "nierkoliek". Kleine ureterstenen (<4mm) kunnen soms spontaan uitgeplast worden. Een uretersteen kan ook behandeld worden met de niersteenvergruizer (ESWL) of kan onder rechtstreeks zicht verwijderd worden (ureteroscopie).

Een uretroscopie is een kijkoperatie waarbij een ureteroscoop met camera via de plasbuis en de blaas in de urineleider wordt gebracht. De steen wordt verwijderd, eventueel na een laser-verbrijzeling ter plaatse. Na het verwijderen van de steen wordt meestal een fijn silicone buisje (DJ-sonde) geplaatst in de urineleider om een goede afvoer van de urine te garanderen na de ingreep zolang er nog gruis of zwelling is van de urineleider. Dit buisje dient nadien uit de blaas verwijderd te worden (bijna steeds gebeurt dit na een tweetal weken op de raadpleging onder plaatselijke verdoving).

Meer informatie over uretersteen:

 

 

 


2. Uretertumor

Een kwaadaardig gezwel van de urineleider is zeldzaam en geeft meestal vrij snel klachten zoals bloedverlies (hematurie) of pijn door afsluiten van de nier. Bij heel kleine poliepjes in de ureter wordt dit soms ureteroscopisch verwijderd doch meestal is een operatie nodig waarbij de hele nier en urineleider moeten verwijderd worden. Dit kan meestal met de da Vinci-robot.