Uro-Onco Team

De diagnose van kanker laat niemand onberoerd. Onderzoek wijst daarbij uit dat de impact van deze ziekte zich niet alleen op medisch vlak doet gelden. Ook op emotioneel, financieel en sociaal gebied wacht patiënten en hun naasten vaak een ingrijpend traject. Via de werking van de Onco-Teams tracht AZ Groeninge deze verschillende facetten binnen de behandeling van kankerpatiënten zo doeltreffend mogelijk te ondervangen.

Binnen het Urologisch Centrum werd hiertoe het Uro-Onco Team opgericht, een multidisciplinaire samenwerking van zes uro-(onco)logen, een medisch oncoloog, drie radiotherapeuten, een anatoompatholoog, het verpleegkundig team, de urologisch-oncologisch verpleegkundige en onco-psychologe. Deze equipe komt wekelijks samen tijdens het Multidisciplinair Oncologisch Consult (M.O.C.) om de vorderingen binnen uw behandeling te bespreken. Per oproep maken ook de Dienst zingeving & Spiritualiteit, de Sociale Dienst, het Palliatief Support Team, de Dienst Onco-diëtiek, een onco-geriatrisch psychologe en de stomaverpleegkundigen deel uit van ons Onco-Team. Binnen een sfeer van samenwerking en overleg, waarbij ook de huisarts nauw wordt betrokken, streeft deze equipe naar een zo groot mogelijke 'kwaliteit van leven' voor elke individuele patiënt en dien naasten, zowel op medisch als op psychosociaal vlak. Het Uro-Onco Team mikt daarbij op een gepersonaliseerde en laagdrempelige begeleiding doorheen iemands gehele traject binnen onze afdeling, van diagnosestelling te en met nazorg.

 

Informatiebrochure Uro-oncologisch Team