Klinisch Onderzoeksbureau Urologie

Elke vooruitgang in de behandeling van een pathologie is het resultaat van jarenlang zoeken naar nieuwe of betere behandelingen: behandelingen worden eerst uitvoerig getest in het laboratorium, daarna op dieren, en ten slotte bij mensen. Pas als een behandeling veilig is gebleken en effect heeft bij een grote groep patiënten, kan ze algemeen aanvaard en toegepast worden. Dat is wat wetenschappelijk onderzoek bij patiënten (ook klinische studies genoemd) doet: onderzoeken of een nieuw middel veilig is en betere resultaten oplevert dan de bestaande behandelingen. Voor patiënten betekent zo'n studie vaak een extra behandelingsmogelijkheid en dus een extra kans.

Klinische studies zijn ook belangrijk op urologisch vlak. Het Urologisch Centrum participeert bijgevolg in tal van klinische studies, voornamelijk fase III en IV, gaande over prostaatkanker, blaaskanker, incontinentie en andere urologische aandoeningen. Het Urologisch centrum beschikt eveneens over drie studiecoördinatoren die de urologen ondersteunen bij het uitvoeren van de studie gerelateerde activiteiten als bloedafnames, bepalen vitale parameters, afnemen vragenlijsten of het nagaan van eventuele bijwerkingen en gebruikte concomitante medicatie.