Endoscopie

Endoscopie is een type kijkoperatie waarbij via de natuurlijke lichaamsopeningen en kanalen geopereerd wordt. Via de plasbuis kan een toestel met camera en instrumenten tot in de blaas, prostaat, urineleider of nier gebracht worden. Op die manier kunnen ingrepen uitgevoerd worden zonder uitwendige wonde. Enkel de PNL (percutane nefrolitholapaxie) is een endoscopische ingreep waarbij een kleine opening gemaakt wordt via de huid om stenen uit de nier te verwijderen.