Brachytherapie

Inwendige radiotherapie

Hierbij worden kleine radioactieve bronnen, ook "zaadjes" genaamd, in de prostaat ingeplant. Dit zijn kleine metalen titanium cilindertjes, waarin Iodium-123 poeder is opgeslagen, dat radioactiviteit afgeeft, en op die manier de prostaatkanker ter plaatse bestraalt en vernietigt. De prostaat zelf wordt niet verwijderd.

Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving tijdens hospitalisatie van minder dan 24 uur. Onderbreken van beroepsactiviteit is niet nodig.

Tijdelijke prikkeling van de blaas met verhoogde plasnood is mogelijk, waarvoor medicatie soms noodzakelijk is. Doordat de bestraling enkel ter plaatse aanwezig is, zijn er minder nevenwerkingen in vergelijking met uitwendige bestraling.

Het duurt 2 jaar vooraleer alle radioactiviteit afgegeven is, en bijgevolg ook zo lang vooraleer over definitieve genezing kan gesproken worden.
Ook voor gezinsleden is geen bestralingsrisico te vrezen.
Genezingspercentages bij geselecteerde laag risico patiëntengroep is gelijk aan radicale prsotatectomie. Hoogstens agressivitetisgraag 2, psa <20 ng/ml, en stadium T2.
Patiënten hebben bij voorkeur geen plasklachten en geen endoscopische resectie vooraf.
Na brachytherapie van de prostaat is er een risico op erectiestoornissen in de volgende jaren.

Informatiebrochure brachytherapie
Artikel in Acta Groeninge: mbt brachytherapie: pg 8-9