Laparoscopie of kijkoperatie

Ook wel sleutelgatchirurgie of minimaal invasieve chirurgie genoemd. In plaats van door middel van een grote insnede door de huid en de spieren tot het operatiegebied te komen, worden verschillende (2-5) kleine insneden gemaakt van 5 tot 12 mm. Bij kinderen kan dit met openingen van 3 tot 5 mm. Hierin worden fijne buisjes geplaatst door de huid en spieren. Via deze buisjes (trocarts) worden een camera en instrumenten tot in het operatiegebied gebracht. Hierdoor wordt er minder beschadiging toegebracht aan het weefsel rond het operatiegebied, vnl de huid en spieren. Dit heeft het voordeel dat er veel minder pijn is na de operatie en dat het herstel veel sneller gaat.

De kijkoperatie kan eventueel ook robot-geassisteerd gebeuren.