Botscan

Als uit eerdere onderzoeken is gebleken dat u prostaat- of blaaskanker heeft, is soms verder onderzoek nodig. Dit om na te gaan of de tumor zich heeft uitgebreid en of er uitzaaiingen (metastasen) zijn. Aan de hand van deze gegevens kan de uroloog uw behandeling bepalen.

Een botscan of skeletscintigrafie is een onderzoek dat (eventuele) uitzaaiingen in de botten zichtbaar maakt. Dit onderzoek wordt alleen gedaan als de uroloog vermoedt dat u uitzaaiingen in uw botten heeft.

Bij een botscan wordt intraveneus een licht radioactief product geïnjecteerd. Door de intense activiteit van de kankercellen hoopt het product zich op in deze kankercellen en dus ook in eventuele botmetastasen (uitzaaiingen). Na enkele uren (meestal 3à4 uur) inwerktijd kan de scan worden afgenomen waarbij een foto van uw skelet wordt gemaakt. Tijdens de wachttijd mag u de dienst Nucleaire Geneeskunde verlaten. U mag normaal eten, extra veel drinken in de wachttijd is aangeraden. Voor het maken van de scan wordt u gevraagd te plassen, omdat anders de hoeveelheid radioactiviteit in de blaas het onderzoek kan verstoren.

De uitslag van de skeletscintigrafie krijgt u van de behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

 

Figuur: Weergave van botmetastasen in het skelet (hier voornamelijk thv wervelkolom en ribbenrooster)

De hoeveelheid radioactiviteit die gebruikt wordt is klein, waardoor er geen schadelijke effecten te verwachten zijn. Contact met anderen is gewoon mogelijk.  Twee dagen na het onderzoek is de radioactieve stof vrijwel helemaal uit uw lichaam verdwenen.

 

Botscan wordt uitgevoerd op de dienst Nucleaire Geneeskunde, gelokaliseerd in campus Kennedylaan.