Blaasspoelingen

De oppervlakkige blaastumoren (blaaspoliepen) worden verwijderd door middel van een transurethrale resectie (of TUR Blaas). Bij meer dan de helft van de patiënten keren de poliepen echter terug (recidief), waarbij ze soms langzaam kwaadaardiger worden en verder de blaaswand ingroeien. Daarom controleert de uroloog regelmatig uw blaas met behulp van een kijkonderzoek (cystoscopie). Om de kans op terugkeer en de aantasting van de diepere spierlaag te verhinderen, kan een aanvullende behandeling nodig zijn. Deze behandeling bestaat meestal uit één of meerdere blaasspoelingen (of blaasinstillaties) en gebeurt poliklinisch.

 

Soorten blaasspoelingen:

Afhankelijk van de aard van de poliep en het aantal poliepen die reeds werden weggenomen zal een bepaald type blaasspoeling worden voorgeschreven:

 

Immunotherapie (bijvoorbeeld BCG)

Immunotherapie is erop gericht bepaalde cellen in het afweersysteem te activeren en/of te vermeerderen, waardoor kankercellen krachtiger kunnen worden bestreden. Immunotherapie versterkt dus een bepaalde afweer.

BCG (Bacillus van Calmette-Guérin) is een vaccin tegen tuberculose. BCG stimuleert het lichaam  om de blaaskankercellen lokaal aan te vallen. De BCG-oplossing wordt via een katheter in de blaas gebracht. Deze moet u zo lang mogelijk, maar niet langer dan 2 uur, ophouden.

Bijwerkingen van Immunotherapie kunnen zijn:

  • pijn tijdens het plassen
  • plasdrang
  • temperatuurverhoging
  • griepverschijnselen
  • bloed bij de urine

Deze klachten verdwijnen meestal spontaan. De remedie is rusten en veel drinken.

Informatiebrochure blaasinstillatie met BCG

 

Chemotherapie (bijvoorbeeld epirubicine, mitomycine)

Cytostatica (chemotherapie) remmen de celgroei doordat ze de celdeling blokkeren. Daardoor kunnen de kankercellen zich niet meer vermenigvuldigen.

Bijwerkingen van chemotherapie kunnen zijn:

  • bloed bij de urine
  • plasdrang
  • pijn in de onderbuik
  • allergische huidreacties

Deze klachten verdwijnen meestal spontaan. De remedie is om na de instillatie veel te drinken.

Informatiebrochure blaasinstillatie met Mitomycine
Informatiebrochure blaasinstillatie met Farmorubicine

 

 

Behandelingsschema:

Blaasspoelingen vinden altijd met enige regelmaat plaats om effectief te kunnen zijn. Aanvankelijk worden de blaasspoelingen wekelijks en later maandelijks toegediend. Er bestaan echter diverse schema's, die in duur kunnen variëren van één tot drie jaar. Het voor u meest geschikte schema wordt van tevoren met u besproken.

Soms blijkt het tijdens de kuur wenselijk om van het ene op het andere middel over te stappen. Bijvoorbeeld omdat u een middel niet goed verdraagt. Of omdat het eerdere middel te zwak blijkt. Uw uroloog zal dit met u bepreken. U zult levenslang na het verwijderen van de poliepen onder regelmatige controle van de uroloog blijven.