Urologisch-Oncologisch Verpleegkundige

De urologisch-oncologisch verpleegkundige staat patiënten en hun familie bij inzake concrete vragen rond onderzoeken en behandelingen of biedt hen een luisterend oor. Hij is als het ware de 'rode draad' doorheen iemands gehele proces binnen ons ziekenhuis en vormt van diagnose tot nazorg een vast aanspreekpunt. Elke stap binnen deze begeleiding verloopt in nauw overleg met uw behandelend arts en huisarts.

Enkele concrete voorbeelden van situaties waarbij de uro-oncoverpleegkundige u kan bijstaan:

  • Aanvullende informatie rond onderzoeken die u dient te ondergaan
  • Uitvoerige uitleg rond de bestaande behandelingsmogelijkheden, hun werking en te verwachten resultaat
  • Ondersteuning bij het maken van een gewogen beslissing bij verscheidene behandelopties
  • Peilen naar uw beleving en behoeften a.d.h.v. een korte vragenlijst (distress-barometer) en indien gewenst inschakelen van meer gespecialiseerde diensten zoals de sociale dienst, de dienst zingeving of het support team.
  • Bijkomende informatie rond patiëntenverenigingen en speciale hulpgroepen

Wanneer er nood is aan een meer gerichte ondersteuning en therapeutische begeleiding, wordt de klinisch psychologe van de dienst urologie ingeschakeld. De assistentie van beide diensten verloopt volledig kosteloos.

Contact:
Doorgaans neemt de urologisch-oncologisch verpleegkundige spontaan contact met u op, hetzij wanneer u in het ziekenhuis verblijft, hetzij volgend op een consult bij uw behandelend arts.
U kan hem echter ten allen tijden ook zelf contacteren door:

  • een afspraak te maken via de balie van de polikliniek Urologie: 056/ 63 38 00
  • bij dringende vragen rechtstreeks te bellen naar het nummer: 056/63 38 30 (tijdens kantooruren)
  • of een mail te versturen naar: christiaan.castelain@azgroeninge.be