Klinisch Psychologe

De klinisch psychologe informeert patiënten en hun naasten over de mogelijke emotionele impact van een kankerdiagnose (psycho-educatie), biedt therapeutische begeleiding wanneer een patiënt en/of diens naasten het gevoel hebben overspoeld te raken door hun gevoelens en ondersteunt patiënten bij het heropnemen van werk/studie na een lang ziekteproces. Ook met vragen rond het omgaan met een veranderd lichaamsbeeld, seksualiteit en uw relatie kan u bij haar terecht. Voor de opvang en ondersteuning van (klein)kinderen bestaat een nauwe samenwerking met de interne kinderpsychologen.

Gesprekken bij de klinisch psychologe onderscheiden zich van contacten met de uro-oncoverpleegkundige doordat ze een specifiek therapeutisch opzet hanteren. In een eerste gesprek (intakegesprek) toetst de psychologe in welke mate de draagkracht en in iemands leven uit balans zijn gebracht door hun huidige ziekteproces en tracht zij hen te begeleiden in het hervinden van een nieuw evenwicht. Samen met de patiënt wordt daartoe gekeken naar manieren om de grip en het overzicht over het eigen gedrag en emoties te herwinnen. De eigen hulpvraag van de patiënt wordt daarbij steeds gerespecteerd. Gesprekken vinden plaats op afspraak en continueren 'zo kort als mogelijk en zo lang als nodig'. Deze begeleiding verloopt in nauw overleg met de behandelend arts en de huisarts.

De klinisch psychologe wordt standaard ingezet in volgende situaties:

  • Patiënten  en familie met een zichtbare verwerkingsproblematiek, depressie, angststoornis, problemen met zelfbeeld en identiteit, ... (distress-barometer)
  • Jonge patiënten (<50 jaar) en hun familie
  • Sociaal kwetsbare patiënten en familie
  • Patiënten met een premorbide psychopathologie en hun familie
  • Patiënten met een eigen hulpvraag naar psychologische begeleiding

Wanneer er nood is aan aanvullende informatie rond onderzoeken of behandelingen die u dient te ondergaan, wordt de uro-oncoverpleegkundige van de dienst urologie ingeschakeld. De assistentie van beide diensten verloopt volledig kosteloos.

Contact:
Doorgaans neemt de klinisch psychologe spontaan contact met u op, hetzij volgend op een consult bij uw behandelend arts, hetzij door u een bezoek te brengen wanneer u in het ziekenhuis verblijft.

U kan haar echter ten allen tijden ook zelf contacteren door:

  • een afspraak te maken via de balie van de polikliniek Urologie: 056/ 63 38 00
  • bij dringende vragen rechtstreeks te bellen naar het nummer: 056/63 69 13 (tijdens kantooruren)
  • of een mail te versturen naar: evi.martens@azgroeninge.be