DIENST ZINGEVING

De Dienst Zingeving & Spiritualiteit staat tot uw beschikking voor vragen rond zin en betekenis die uw ziek-zijn met zich kan meebrengen. De medewerkers van deze dienst (pastor en vrijzinnig-humanistisch consulent) willen een luisterend oor aanbieden bij onmacht en verdriet.

Voor patiënten en hun naasten die steun vinden in katholieke rituelen kan de Dienst Zingeving & Spiritualiteit u o.a. ook bijstaan middels:

  • De mogelijkheid tot een ondersteunend gesprek
  • De mogelijkheid tot communie op de kamer
  • Het aanbod van een stemmige kapel in elke campus
  • De mogelijkheid tot het sacrament van de ziekenzalving.
  • Het aanbod van een eucharistieviering tijdens de weekends:
    • op zaterdag om 16.30 uur(campus vercruysselaan).
    • Deze viering kan ook via radio of tv worden meegevolgd: via de radio op kanaal 1 (campus vercruysselaan).

Het aanbod van de Dienst Zingeving & Spiritualiteit verloopt volledig kosteloos. Hun aanbod wordt op uw aanvraag ingeschakeld door uro-oncoverpleegkundige Chris Castelain of door diensthoofd van de verpleegkundige equipe van de Dienst Urologie.

Meer uitgebreide informatie over deze betrokken diensten kan u terugvinden op de algemene website van AZ Groeninge