Sociale dienst

De Sociale Dienst begeleidt patiënten en hun directe omgeving om de best mogelijke oplossing te vinden voor een veelheid aan vragen waarmee zij door een ziekteproces geconfronteerd kunnen worden. Hiertoe werkt de sociale dienst nauw samen met zowel interne partners (artsen, verpleegkundigen,...) als externe diensten en instellingen. Hebben ze zelf geen passend antwoord, dan verwijzen ze u naar een contactpersoon wiens aanbod meer aansluit bij uw vragen.

Enkele concrete voorbeelden van situaties waarin de Sociale Dienst u kan bijstaan: 

  • Het bieden van informatie en hulp bij praktische, financiële en juridische regelingen
  • Het regelen van hulp en verzorging thuis
  • Het voorzien in een opname in een rusthuis of revalidatiecentrum
  • Bijstand bij emotionele vragen

 

Het aanbod van de Sociale Dienst verloopt volledig kosteloos. Hun aanbod wordt op uw aanvraag ingeschakeld door onco-verpleegkundige Chris Castelain of door diensthoofd van de verpleegkundige equipe van de Dienst Urologie.

Meer uitgebreide informatie over deze betrokken diensten kan u terugvinden op de algemene website van AZ Groeninge