Palliatief Support Team

Het Palliatief Support Team (PST) biedt praktische en emotionele ondersteuning aan ernstig zieke patiënten. De betrokken afdeling is en blijft de spil voor de coördinatie van de zorgverstrekking aan de patiënt. Het supportteam neemt de zorg niet over, maar kijkt samen met het voor u vertrouwde verpleegkundig team hoe er best aan de noden van u en uw familie kan tegemoet gekomen worden.

Het supportteam van AZ Groeninge biedt ondersteuning bij onder andere:

  • Het zoeken naar een passende oplossing voor pijn en ongemakken
  • Het bevorderen van communicatie- en verwerkingsprocessen
  • Het desgewenst inschakelen van de palliatieve eenheid 'Ten Oever' of begeleiding door de palliatieve thuiszorgequipe Zuid-West-Vlaanderen
  • Het uitklaren van vragen in verband met de opmaak van een wilsverklaring en euthanasie
  • Het voorzien in opvang en ondersteuning van kinderen en kleinkinderen

Het aanbod van het Palliatief Support Team verloopt volledig kosteloos. Hun aanbod wordt op uw aanvraag ingeschakeld door uw behandelend arts, onco-verpleegkundige Chris Castelain of door diensthoofd van de verpleegkundige equipe van de Dienst Urologie.

Meer uitgebreide informatie over deze betrokken diensten kan u terugvinden op de algemene website van AZ Groeninge